ĐƠN PHẢN ÁNH VÀ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ Về hành vi lạm dụng quyền hạn và một số sai phạm của ông Đặng Sỹ Hòa – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hưng Yên và Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên tại VietinBank Bắc Hưng Yên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Hưng Yên, ngày …. tháng 09 năm 2021…