ĐHCĐ HDBank: Lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam, đặt mục tiêu lợi nhuận 13.197 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023 – Sáng 26/04, Ngân hàng TMCP
Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành rất cao. Ngân hàng thông
qua mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 29% năm 2023. Hơn ba thập kỷ phát triển và
thịnh vượng, luôn thực thi cam kết mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác,
cán bộ nhân viên, HDBank vững vàng với tâm thế mới: “Phát triển bền vững – Tiên
phong dẫn đầu”.
Bước sang năm 2023, với thông điệp “Phát triển bền vững- Tiên phong dẫn đầu”,
HDBank luôn lấy yếu tố Bền vững để xây dựng ngân hàng tiên phong bứt phá trong quản
trị doanh nghiệp, thực thi nhiệm vụ kiến tạo tài sản bền vững cho xã hội, đóng góp cho
phát triển nền kinh tế , mang đến giá trị tài sản cho các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài
nước và tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, thú vị, đãi ngộ xứng đáng cho nhân
viên.
Năm 2022 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm đổi mới và 5 năm kể từ khi IPO của HDBank.
Chặng đường không ngừng nỗ lực vừa qua đã mang đến cho HDBank nhiều thành quả.
Tổng tài sản của ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2022 vượt 416 nghìn tỷ đồng, tổng
huy động đạt hơn 366 nghìn tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt gần 268 nghìn tỷ đồng.
Báo cáo tại Đại hội cổ đông, ông Phạm Quốc Thanh – Tổng giám đốc HDBank khẳng
định ngân hàng luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, không ngừng hoàn thiện hệ thống
các chính sách, quy trình, ứng dụng công nghệ để giám sát, dự báo sớm và cảnh báo kịp
thời mọi rủi ro. Trong năm 2022 nhiều biến động, mọi hoạt động của ngân hàng vẫn diễn
ra thông suốt, các tỷ lệ đảm bảo an toàn duy trì trong giới hạn theo quy định của Ngân
hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,3%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 1,67%. Tỷ lệ an
toàn vốn CAR (theo chuẩn Basel II) đạt 13,4%, mức cao dẫn đầu trong ngành. Tỷ lệ dư
nợ tín dụng/vốn huy động là 76,6% thấp hơn mức tối đa 85% do Ngân hàng Nhà nước
quy định. Các tỷ lệ an toàn hoạt động khác luôn ở mức tốt so với ngành. Theo đó:

● Lợi nhuận trước thuế của HDBank lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng năm
2022.
● ROE năm 2022 của HDBank đạt tới 23,5%, cao hơn đáng kể so với bình quân
chung của ngành ngân hàng. ROA đạt 2,08%, tiếp tục vươn lên là một trong số ít
những ngân hàng có mức sinh lời trên tài sản tốt nhất.
● Cổ phiếu HDB hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường chứng
khoán có nhiều biến động, khối ngoại đã liên tục mua ròng HDB.
Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 2022, Đại hội cổ đông HDBank đồng thuận
thực hiện chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 25%, trong đó bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa
10% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.
Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Kim Byoung-ho chia sẻ: “Bức tranh kinh tế vĩ mô thế giới
và Việt Nam nêu trên đã tạo ra nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng mang đến những
cơ hội cho ai biết nắm bắt. Với tinh thần chủ động, linh hoạt ngay trong giai đoạn nhiều
biến động, HDBank năm qua tiếp tục tăng trưởng cao, bền vững. Đồng thời chúng ta đảm
bảo các chỉ tiêu an toàn vốn, nợ xấu ở mức tốt, tốc độ tăng trưởng về dư nợ và huy động
đều dẫn đầu toàn ngành”.

Sang năm 2023, trong bối cảnh tài chính toàn cầu còn nhiều ẩn số và biến động, HDBank
tiếp tục kiên định với định hướng lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam dẫn lối, hướng
tới mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu về bán lẻ, tiêu dùng và SME, kiến tạo tài sản
bền vững cho mình và cho xã hội làm trọng tâm . HDBank chủ trương đẩy mạnh cung
cấp sản phẩm, dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực là động lực của nền kinh tế như: nông
nghiệp nông thôn, tín dụng xanh, sản xuất kinh doanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp
nông thôn, các hoạt động cho vay dự án giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải CO2,
xử lý/tái chế rác bên cạnh phát huy vị thế dẫn đầu về tài trợ chuỗi. Ngoài ra, HDBank tiếp
tục thúc đẩy các gói vay ưu đãi dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gói
cho vay công nhân, cho vay các dự án số hóa hoạt động kinh doanh và vận hành…
Nhờ thành quả từ sự tích lũy tệp khách hàng, lượng chi nhánh lớn và kinh nghiệm trong
hơn 3 thập kỷ, đặc biệt suốt 10 năm kể từ khi đổi mới và 5 năm kể từ khi IPO, Tổng giám
đốc HDBank Phạm Quốc Thanh cho biết, Ngân hàng tìm thấy nhiều cơ hội phát triển bền
vững trong thách thức, đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 tiếp tục tăng trưởng bứt phá:
● Tổng tài sản năm 2023 mục tiêu đạt hơn 520 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với
2022.
● Quy mô vốn điều lệ đạt gần 29.300 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2022.
● Tổng huy động vốn đạt gần 460 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022.
● Dư nợ tín dụng đạt hơn 333,5 nghìn tỷ đồng (theo quyết định của Ngân hàng Nhà
nước).

Đặc biệt, HDBank đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 2% cho năm 2023
đồng thời lấy chiến lược kinh doanh bền vững lên làm đầu nên ROE, ROA đều sẽ tăng
mạnh so với năm 2022. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của HDBank có thể
đạt mức 13.197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022.
HDBank tiên phong triển khai ứng dụng Basel III vào quản trị doanh nghiệp, ban hành
các quy chế về quản lý rủi ro…để ngày càng hoàn thiện mình bằng những chuẩn mực
quốc tế. HDBank cam kết với nhà đầu tư là sẽ tập trung mọi nguồn lực để phát huy
những thế mạnh hiện có nhằm thực thi tốt chiến lược “Phát triển bền vững – Tiên phong
dẫn đầu”, đưa HDBank trở thành ngân hàng kiến tạo được nhiều tài sản bền vững cho xã
hội.
Tham dự Đại hội, Ông Trần Đình Cường – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
TP.HCM chia sẻ: “NHNN đánh giá cao HDBank về chiến lược phát triển bền vững, hướng tới
thị trường đô thị loại 2 và nông thôn cùng định hướng tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch
cơ cấu tín dụng theo hướng hiệu quả, an toàn, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu hợp nhất thấp dưới 2%, áp
dụng và tuân thủ đầy đủ Basel III. Chúng tôi cũng đánh giá cao việc HĐQT luôn nỗ lực nâng cao
năng lực quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch các hoạt động”.
Ông Lê Nhị Năng- vụ trưởng phụ trách phía Nam của UBCKNN khẳng định: “Qua theo
dõi của UBCK và các báo cáo được trình bày hôm nay, chúng tôi đánh giá HDBank là
một trong những doanh nghiệp lớn nghiêm túc thực thi đầy đủ các quy định về quản trị
doanh nghiệp, thực hiện công bố thông tin minh bạch, đồng thời tạo điều kiện cho nhà
đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin về hoạt động, gặp gỡ và trao đổi định kỳ với lãnh đạo
ngân hàng. Từ đó, các nhà đầu tư và cổ đông an tâm về đồng vốn của mình, cũng như tin
tưởng về hoạt động của Ngân hàng”.
Kết thúc đại hội 16 tờ trình mà HĐQT đệ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành trên
dưới 90%, nhiều tờ trình đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối. Theo đó, HDBank sẽ đi tiếp chặng
đường 2023 với những kế hoạch mới như tham gia sâu vào chương trình tái cơ cấu các tổ
chức tín dụng yếu kém; mua cổ phần một công ty chứng khoán để hoàn thiện danh mục
sản phẩm, dịch vụ…Các cổ đông cũng đồng thuận lên đến 99,42% với định hướng phát
triển và kế hoạch tăng trưởng cao cùng chiến lược bền vững trong năm 2023.
Khép lại Đại hội cổ đông, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT thường
trực HDBank đã bày tỏ quyết tâm chinh phục đỉnh cao mới của ngân hàng: “Với những
nền tảng đạt được của HDBank liên tục trong thời gian qua, chúng ta có thể tin tưởng
rằng HDBank sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023 mà ĐHĐCĐ thông qua,
đạt được kỳ vọng mong đợi của Quý cổ đông, sự tin tưởng của NHNN, Ủy ban chứng
khoán, với cam kết lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên, xứng
đáng là ngân hàng của thành phố mang tên Bác”.

Chia sẻ :


Bài viết liên quan

Dư nợ BĐS và TPDN thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, năm 2022, HDBank tiếp tục đà tăng trưởng

Dư nợ BĐS và TPDN thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, năm 2022, HDBank tiếp tục đà tăng trưởng TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm…

Chia sẻ :


Lợi nhuận gần 5500 tỷ đồng, hoàn thành Basel III, HDBank tiếp tục kế hoạch của Ngân hàng bền vững

Lợi nhuận gần 5500 tỷ đồng, hoàn thành Basel III, HDBank tiếp tục kế hoạch của Ngân hàng bền vững Thành phố Hồ Chí Minh,…

Chia sẻ :


HDBank ‘thắng lớn’ 4 giải thưởng quốc tế về chất lượng dịch vụ

Ngay đầu năm mới, HDBank liên tiếp nhận 04 giải thưởng quốc tế, khẳng định uy tín và sản phẩm, dịch vụ xuất sắc của…

Chia sẻ :


Dư nợ BĐS và TPDN thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, năm 2022, HDBank tiếp tục đà tăng trưởng

TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023 – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – mã chứng khoán: HDB) công bố báo cáo tài…

Chia sẻ :


HDBANK TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 300 TRIỆU USD TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ TĂNG VỐN CẤP 2

  Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) vừa thông báo triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu cho…

Chia sẻ :


Cổ đông HDBank đã nhận cổ tức 25% năm 2020 bằng cổ phiếu

Ngày 4/10 HDBank đã hoàn thành đăng ký niêm yết bổ sung 398,4 triệu cổ phiếu này và từ ngày 15/10 cổ phiếu phát hành thêm sẽ chính thức được giao dịch…

Chia sẻ :


HDBank ‘thắng lớn’ 4 giải thưởng quốc tế về chất lượng dịch vụ

Ngay đầu năm mới, HDBank liên tiếp nhận 04 giải thưởng quốc tế, khẳng định uy tín và sản phẩm, dịch vụ xuất sắc của…

Chia sẻ :


HDBank báo lãi hơn 8.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của HDBank đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế…

Chia sẻ :


Dẫn đầu xu thế chuyển đổi, HDBank là ngân hàng đầu tiên sử dụng Swift Go

Là ngân hàng đầu tiên sử dụng Swift Go, HDBank hướng mục tiêu dẫn đầu dịch vụ thanh toán HDBank là ngân hàng đầu tiên…

Chia sẻ :


Dẫn đầu xu thế chuyển đổi, HDBank là ngân hàng đầu tiên sử dụng Swift Go

Là ngân hàng đầu tiên sử dụng Swift Go, HDBank hướng mục tiêu dẫn đầu dịch vụ thanh toán. HDBank là ngân hàng đầu tiên…

Chia sẻ :


Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *