HDBank: Mục tiêu lợi nhuận tăng 21%, tăng vốn lên hơn 25,500 tỷ đồng trong năm 2022

HDBank: Mục tiêu lợi nhuận tăng 21%, tăng vốn lên hơn 25,500 tỷ đồng trong năm 2022

Năm 2022, HDBank đề ra kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng 21% so với năm 2021, lần lượt đạt 9,770 tỷ đồng và 7,816 tỷ đồng.

Mục tiêu đến 31/12/2022, tổng tài sản Ngân hàng sẽ tăng 18% so với đầu năm, đạt 440,439 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng 27% lên mức 25,503 tỷ đồng. Tổng huy động vốn cũng dự kiến tăng 17%, trong đó, huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 23%. Tổng dư nợ dự kiến tăng 20%, lên mức 256,060 tỷ đồng và không vượt quá hạn mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngân hàng sẽ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng dưới 2%.

HDBank: Mục tiêu lợi nhuận tăng 21%, tăng vốn lên hơn 25,500 tỷ đồng trong năm 2022

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

HDBank dự kiến phát hành hơn 503 triệu cp để trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 25% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 25 cp phát hành thêm). Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 20,073 tỷ đồng lên 25,503 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 sau khi đã nộp thuế và trích lập các quỹ. Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 5,054 tỷ đồng, sau khi cộng với hơn 295 tỷ đồng lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước, HDBank còn gần 5,350 tỷ đồng lợi nhuận có thể dùng để chia cổ tức 2021. Thời gian dự kiến chia cổ tức sẽ được thực hiện trong năm 2022.

Dựa trên kế hoạch tăng vốn, HDBank đề ra chỉ tiêu 2022 với lợi nhuận trước thuế tăng 20%, đạt 8,920 tỷ đồng. Tổng huy động và dư nợ tại thời điểm cuối năm 2022 tăng lần lượt 17% và 20% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1.5%.

HDBank: Mục tiêu lợi nhuận tăng 21%, tăng vốn lên hơn 25,500 tỷ đồng trong năm 2022

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao, phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2022 tối đa bằng 1.2% lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2022 của HDBank và được tính vào chi phí hoạt động năm 2022.

HĐQT và BKS của HDBank nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ kết thúc sau ĐHĐCĐ 2022. HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua số lượng nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với 7 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên độc lập và 4 thành viên BKS.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 của HDBank được dự kiến tổ chức vào ngày 26/04 sắp tới đây bằng hình thức trực tuyến.

Chia sẻ :


Bài viết liên quan

OCB đặt kế hoạch lợi nhuận 2022 tăng 29%, tăng vốn điều lệ lên 17,885 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Ngân hàng đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 tăng trưởng so với năm trước, cũng như kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Chia sẻ :


SHB đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng 87% lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HOSE: SHB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 20/04/2022 và trình đại hội thông qua nhiều nghị quyết, kế hoạch quan trọng.

Chia sẻ :


ĐHĐCĐ ACB: Mục tiêu lãi tăng 25%, tăng vốn điều lệ lên hơn 33,770 tỷ đồng

Sáng ngày 07/04/2022, Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Chia sẻ :


Năm 2022 nhiều ngân hàng chia cổ tức ‘khủng’ bằng cổ phiếu

Mùa đại hội cổ đông năm nay nhiều ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Chia sẻ :


Techcombank đặt kế hoạch lãi trước thuế 27,000 tỷ đồng, tiếp tục không chia cổ tức

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcomank, HOSE: TCB) đặt mục tiêu tăng trưởng 16.2% lợi nhuận trước thuế, đạt 27,000 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục dự kiến không chia cổ tức trong năm 2022.

Chia sẻ :


MSB đặt mục tiêu lãi tăng 34%, thoái vốn khỏi FCCOM

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) đặt kế hoạch lãi trước thuế tăng 34%, chia cổ tức tỷ lệ 30% và muốn thoái vốn khỏi FCCOM trong năm 2022.

Chia sẻ :


VietinBank muốn dùng hơn 9,600 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức, mục tiêu tăng 15% lãi trước thuế riêng lẻ

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) đặt kế hoạch tăng 15% lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, dùng toàn bộ lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021 là hơn 9,624 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Chia sẻ :


VietinBank muốn dùng 9.600 tỷ lợi nhuận còn lại của năm 2021 để chia cổ tức

Sau khi trích các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng phúc lợi, lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 9.624 tỷ đồng. VietinBank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Chia sẻ :


Dư nợ BĐS và TPDN thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, năm 2022, HDBank tiếp tục đà tăng trưởng

Dư nợ BĐS và TPDN thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, năm 2022, HDBank tiếp tục đà tăng trưởng TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm…

Chia sẻ :


HDBank chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 25%, ước lợi nhuận 6 tháng vượt kế hoạch

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố quyết định tăng vốn điều lệ lên hơn 25.103 tỷ đồng thông qua…

Chia sẻ :


Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *